ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Η/Γ: 08/2012, ΕΣΟ: 52586, Fide: 42113938

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 1229 0
2020B 1229 21
2020A 985 26
2019B 870 20
2019A 830 15
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -