ΣΙΣΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Η/Γ: 08/2012, ΕΣΟ: 52586 | Fide: 42113938 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1648 38
2023Α 1609 41
2022B 1399 29
2022A 1354 39
2021B 1387 20
2021A 1229 0
2020B 1229 21
2020A 985 26
2019B 870 20
2019A 830 15
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -