ΝΥΚΤΑΡΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ

Η/Γ: 08/2009, ΕΣΟ: 52597, Fide: 42113300

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 1102 0
2020B 1102 3
2020A 1070 23
2019B 966 25
2019A 830 13
2018B 830 6
Παλαιότερα -