ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Η/Γ: 04/2011, ΕΣΟ: 52601, Fide: 42105595

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 1427 0
2020B 1427 14
2020A 1323 14
2019B 1330 23
2019A 1032 9
2018B 940 8
Παλαιότερα -

Σύλλογοι