ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Η/Γ: 04/2011, ΕΣΟ: 52601 | Fide: 42105595 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1605 2
2023B 1603 15
2023Α 1603 0
2022B 1603 22
2022A 1455 10
2021B 1466 27
2021A 1427 0
2020B 1427 14
2020A 1323 14
2019B 1330 23
2019A 1032 9
2018B 940 8
Παλαιότερα -

Σύλλογοι