ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η/Γ: 12/2003, ΕΣΟ: 52603 | Fide: 42112893 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1005 0
2023B 1005 0
2023Α 1005 0
2022B 1005 0
2022A 1005 0
2021B 1005 0
2021A 1005 0
2020B 1005 0
2020A 1005 0
2019B 1005 0
2019A 1005 0
2018B 1005 5
Παλαιότερα -

Σύλλογοι