ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Η/Γ: 01/2012, ΕΣΟ: 52616 | Fide: 42126525 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 870 4
2021B 830 6
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 2
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -