ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Η/Γ: 01/2012, ΕΣΟ: 52616 | Fide: 42126525 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1101 3
2023B 1039 9
2023Α 1008 5
2022B 966 10
2022A 870 4
2021B 830 6
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 2
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -