ΜΑΤΖΟΥΛΑΣ ΙΩΑΚΕΙΜ

Η/Γ: 03/2011, ΕΣΟ: 52624 | Fide: 42104912 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α - 0
2022B - 0
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 4
2020A - 4
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -