ΜΑΤΖΟΥΛΑΣ ΙΩΑΚΕΙΜ

Η/Γ: 03/2011, ΕΣΟ: 52624, Fide: 42104912

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 4
2020A - 4
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -