ΓΙΑΝΝΟΠΑΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Η/Γ: 06/2009, ΕΣΟ: 52626 | Fide: 25884344 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1059 5
2023B 975 0
2023Α 975 5
2022B 891 0
2022A 891 2
2021B 878 3
2021A 843 0
2020B 843 0
2020A 843 2
2019B 830 9
2019A 863 4
2018B 830 7
Παλαιότερα -