ΠΡΟΥΤΣΑΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Η/Γ: 11/1971, ΕΣΟ: 52640, Fide: 42118409

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 800 0
2020A 800 2
2019B 800 5
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -