ΠΑΦΥΛΗ ΜΑΡΙΝΑ

Η/Γ: 04/2010, ΕΣΟ: 52641 | Fide: 42109507

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -