ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Η/Γ: 02/2003, ΕΣΟ: 52643 | Fide: 42109850 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1481 6
2023Α 1379 13
2022B 1325 6
2022A 1337 8
2021B 1289 1
2021A 1292 0
2020B 1292 0
2020A 1292 17
2019B 1104 6
2019A 1144 15
2018B 1069 6
Παλαιότερα -

Σύλλογοι