ΠΑΓΚΑΛΗ ΔΑΥΙΔΙΑ

Η/Γ: 02/2008, ΕΣΟ: 52646 | Fide: 42112842

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι