ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Η/Γ: 05/2006, ΕΣΟ: 52648, Fide: 42115590

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -