ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

Η/Γ: 05/2006, ΕΣΟ: 52649 | Fide: 42118247 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 910 0
2022B 910 0
2022A 910 0
2021B 910 0
2021A 910 0
2020B 910 0
2020A 910 0
2019B 910 0
2019A 910 5
2018B - 0
Παλαιότερα -