ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ

Η/Γ: 08/2011, ΕΣΟ: 52655, Fide: 42106176

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -