ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η/Γ: 10/2008, ΕΣΟ: 52658 | Fide: 25879898 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 1010 0
2022B 1010 0
2022A 1010 1
2021B 1013 0
2021A 1013 0
2020B 1013 0
2020A 1013 3
2019B 993 1
2019A 959 6
2018B - 0
Παλαιότερα -