ΚΑΤΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 08/2009, ΕΣΟ: 52659, Fide: 42119162

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 2
2019A - 2
2018B - 0
Παλαιότερα -