ΓΛΟΥΦΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 08/2004, ΕΣΟ: 52662 | Fide: 42114330

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 3
2018B - 3
Παλαιότερα -