ΜΑΛΑΜΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 06/2007, ΕΣΟ: 52666 | Fide: 42102790 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1000 0
2023B 1000 0
2023Α 1000 0
2022B 1000 0
2022A 1000 0
2021B 1000 0
2021A 1000 0
2020B 1000 0
2020A 1000 5
2019B 968 8
2019A 928 20
2018B - 0
Παλαιότερα -