ΓΙΑΝΝΕΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Η/Γ: 10/1967, ΕΣΟ: 52670, Fide: 42114403

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -