ΓΚΟΥΒΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

Η/Γ: 06/2009, ΕΣΟ: 52677 | Fide: 25896202 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1047 2
2023B 1060 3
2023Α 1097 12
2022B 945 11
2022A 943 7
2021B 935 1
2021A 886 0
2020B 886 0
2020A 886 6
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -