ΓΚΟΥΒΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

Η/Γ: 06/2009, ΕΣΟ: 52677, Fide: 25896202

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B 935 1
2021A 886 0
2020B 886 0
2020A 886 6
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -