ΠΑΠΙΚΙΑΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Η/Γ: 10/2005, ΕΣΟ: 52678 | Fide: 34235264 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1159 0
2023Α 1159 0
2022B 1159 0
2022A 1159 0
2021B 1159 0
2021A 1159 0
2020B 1159 0
2020A 1159 9
2019B 1160 4
2019A 1138 15
2018B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι