ΧΑΤΖΟΥΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Η/Γ: 05/1973, ΕΣΟ: 52679, Fide: 42115310

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 1132 0
2020B 1132 0
2020A 1132 6
2019B 1060 7
2019A 899 4
2018B 886 7
Παλαιότερα -