ΧΑΤΖΟΥΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Η/Γ: 05/1973, ΕΣΟ: 52679 | Fide: 42115310 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1088 0
2023B 1088 0
2023Α 1088 0
2022B 1088 3
2022A 1132 0
2021B 1132 0
2021A 1132 0
2020B 1132 0
2020A 1132 6
2019B 1060 7
2019A 899 4
2018B 886 7
Παλαιότερα -