ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ

Η/Γ: 11/2006, ΕΣΟ: 52691 | Fide: 42105439 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1083 0
2023Α 1083 0
2022B 1083 0
2022A 1083 0
2021B 1083 10
2021A 1133 0
2020B 1133 0
2020A 1133 12
2019B 1045 10
2019A 989 11
2018B - 0
Παλαιότερα -