ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 06/2004, ΕΣΟ: 52701 | Fide: 42108292 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1127 0
2023Α 1127 0
2022B 1127 6
2022A 1163 0
2021B 1163 8
2021A 1139 0
2020B 1139 16
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -