ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 06/2004, ΕΣΟ: 52701, Fide: 42108292

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 1139 16
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -