ΚΟΚΚΑΛΗ ΗΛΙΑΝΑ

Η/Γ: 01/2008, ΕΣΟ: 52703, Fide: 42121639

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 855 0
2020B 855 0
2020A 855 7
2019B 830 19
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -