ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 07/2011, ΕΣΟ: 52704 | Fide: 42120985 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1290 32
2023Α 1146 16
2022B 1069 15
2022A 965 14
2021B 959 6
2021A 935 0
2020B 935 13
2020A 962 19
2019B 898 25
2019A - 3
2018B - 0
Παλαιότερα -