ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 07/2011, ΕΣΟ: 52704, Fide: 42120985

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 935 0
2020B 935 13
2020A 962 19
2019B 898 25
2019A - 3
2018B - 0
Παλαιότερα -