ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Η/Γ: 06/1974, ΕΣΟ: 52705 | Fide: 42115108 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1142 14
2023Α 1031 9
2022B 1055 9
2022A 1188 17
2021B 1113 10
2021A 1060 0
2020B 1060 6
2020A 1028 21
2019B 979 20
2019A - 1
2018B - 0
Παλαιότερα -