ΓΚΕΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Η/Γ: 05/2010, ΕΣΟ: 52711, Fide: 42115078

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 1020 3
2020A 1001 8
2019B - 3
2019A - 2
2018B - 0
Παλαιότερα -