ΓΚΕΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Η/Γ: 05/2010, ΕΣΟ: 52711 | Fide: 42115078 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1101 2
2023Α 1072 10
2022B 1030 0
2022A 1030 3
2021B 1034 1
2021A 1020 0
2020B 1020 3
2020A 1001 8
2019B - 3
2019A - 2
2018B - 0
Παλαιότερα -