ΜΑΝΩΛΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Η/Γ: 03/2012, ΕΣΟ: 52712, Fide: 42119561

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A - 0
2020B - 1
2020A - 1
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -