ΜΑΝΩΛΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Η/Γ: 03/2012, ΕΣΟ: 52712 | Fide: 42119561 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α - 3
2022B - 0
2022A - 3
2021B - 1
2021A - 0
2020B - 1
2020A - 1
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -