ΓΚΟΓΚΑ ΚΛΕΒΙΣ

Η/Γ: 02/1995, ΕΣΟ: 52714 | Fide: 42115094 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1142 0
2023Α 1142 46
2022B 1248 0
2022A 1248 6
2021B 1246 0
2021A 1246 0
2020B 1246 0
2020A 1246 37
2019B 1017 75
2019A 1265 30
2018B - 0
Παλαιότερα -