ΓΚΟΓΚΑ ΚΛΕΒΙΣ

Η/Γ: 02/1995, ΕΣΟ: 52714, Fide: 42115094

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 1246 0
2020B 1246 0
2020A 1246 37
2019B 1017 75
2019A 1265 30
2018B - 0
Παλαιότερα -