ΓΚΟΓΚΑ ΕΛΒΙΣ

Η/Γ: 02/1995, ΕΣΟ: 52715, Fide: 42115086

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B 1210 9
2021A 1218 0
2020B 1218 0
2020A 1218 39
2019B 1146 66
2019A 1216 29
2018B - 1
Παλαιότερα -