ΜΠΑΡΤΣΩΤΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

Η/Γ: 01/2012, ΕΣΟ: 52716, Fide: 25890077

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -