ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η/Γ: 08/1981, ΕΣΟ: 52722, Fide: 42118352

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 1291 0
2020A 1291 0
2019B 1291 23
2019A - 1
2018B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι