ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η/Γ: 08/1981, ΕΣΟ: 52722 | Fide: 42118352 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 1327 0
2022A 1327 3
2021B 1328 1
2021A 1291 0
2020B 1291 0
2020A 1291 0
2019B 1291 23
2019A - 1
2018B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι