ΛΕΒΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Η/Γ: 11/2010, ΕΣΟ: 52734, Fide: 42122562

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B - 1
2020A - 1
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -