ΛΕΒΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Η/Γ: 11/2010, ΕΣΟ: 52734 | Fide: 42122562 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α - 0
2022B - 0
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 1
2020A - 1
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -