ΒΟΥΡΤΖΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 08/2004, ΕΣΟ: 52740 | Fide: 42116015 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 1032 0
2021B 1032 0
2021A 1032 0
2020B 1032 0
2020A 1032 0
2019B 1032 0
2019A 1032 5
2018B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι