ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 07/2008, ΕΣΟ: 52741, Fide: 42117976

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B - 0
2020A - 1
2019B - 0
2019A - 1
2018B - 0
Παλαιότερα -