ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 07/2008, ΕΣΟ: 52741 | Fide: 42117976 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A - 0
2023B - 0
2023Α - 0
2022B - 0
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 1
2019B - 0
2019A - 1
2018B - 0
Παλαιότερα -