ΚΗΡΥΤΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ

Η/Γ: 04/2012, ΕΣΟ: 52742 | Fide: 42118123 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1780 23
2023B 1632 50
2023Α 1539 30
2022B 1482 16
2022A 1482 32
2021B 1296 25
2021A 1378 0
2020B 1378 15
2020A 1105 10
2019B 1010 38
2019A - 3
2018B - 0
Παλαιότερα -