ΜΠΑΚΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 06/1979, ΕΣΟ: 52829 | Fide: 4238109

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 807 0
2021B 807 0
2021A 807 0
2020B 807 0
2020A 807 0
2019B 807 5
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι