ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 02/2008, ΕΣΟ: 52833 | Fide: 42128692 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 992 0
2023Α 992 0
2022B 992 5
2022A 1012 0
2021B 1012 0
2021A 1012 0
2020B 1012 9
2020A 932 10
2019B 886 6
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι