ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 01/2011, ΕΣΟ: 52835 | Fide: 42119200 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 928 0
2023Α 928 0
2022B 928 0
2022A 928 0
2021B 928 0
2021A 928 0
2020B 928 0
2020A 928 5
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -