ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 01/2011, ΕΣΟ: 52835, Fide: 42119200

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 928 0
2020B 928 0
2020A 928 5
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -