ΠΕΤΡΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 08/1994, ΕΣΟ: 52847 | Fide: 25897829 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 1459 5
2021B 1457 0
2021A 1457 0
2020B 1457 0
2020A 1457 0
2019B 1457 8
2019A 1466 10
2018B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι