ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ

Η/Γ: 04/2008, ΕΣΟ: 52848, Fide: 25881795

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B 1017 1
2021A 1017 0
2020B 1017 0
2020A 1017 6
2019B 989 12
2019A 830 22
2018B 868 8
Παλαιότερα -