ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ

Η/Γ: 04/2008, ΕΣΟ: 52848 | Fide: 25881795 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1017 0
2023Α 1017 0
2022B 1017 0
2022A 1017 0
2021B 1017 1
2021A 1017 0
2020B 1017 0
2020A 1017 6
2019B 989 12
2019A 830 22
2018B 868 8
Παλαιότερα -