ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 04/1986, ΕΣΟ: 52852 | Fide: 42116082 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 978 0
2023Α 978 4
2022B 1010 5
2022A 970 6
2021B 966 0
2021A 966 0
2020B 966 4
2020A 972 6
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -