ΚΑΓΙΑΡΑ ΕΛΕΝΗ

Η/Γ: 01/2008, ΕΣΟ: 52855, Fide: 25897888

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -