ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΣΟΝΑΣ

Η/Γ: 08/2007, ΕΣΟ: 52857 | Fide: 42117160 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 1
2018B - 0
Παλαιότερα -