ΒΑΧΤΣΕΒΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 08/2010, ΕΣΟ: 52858, Fide: 42116961

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -