ΛΙΜΑΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ

Η/Γ: 03/2005, ΕΣΟ: 52868 | Fide: 42115655 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1211 0
2023Α 1211 6
2022B 1210 6
2022A 1297 16
2021B 1112 10
2021A 1084 0
2020B 1084 11
2020A 1043 10
2019B 1142 14
2019A 1073 17
2018B - 0
Παλαιότερα -