ΛΙΜΑΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ

Η/Γ: 03/2005, ΕΣΟ: 52868, Fide: 42115655

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 1084 0
2020B 1084 11
2020A 1043 10
2019B 1142 14
2019A 1073 17
2018B - 0
Παλαιότερα -