ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ-ΝΕΣΤΟΡΑΣ

Η/Γ: 05/2011, ΕΣΟ: 52869, Fide: 358211231

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B - 2
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -