ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ-ΝΕΣΤΟΡΑΣ

Η/Γ: 05/2011, ΕΣΟ: 52869 | Fide: 358211231 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1168 9
2023Α 1137 2
2022B 1080 9
2022A 1056 13
2021B - 2
2021A - 0
2020B - 2
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -