ΧΡΗΜΟΥΖΗ ΣΟΦΙΑ

Η/Γ: 11/2010, ΕΣΟ: 52879, Fide: 42125391

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -