ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Η/Γ: 04/2012, ΕΣΟ: 52883 | Fide: 42118301 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 893 14
2023Α 830 6
2022B - 0
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -